0364 410193  /  0753 321312
Select language
RO

Oferte exclusive Impakt

Oferta exclusivă!
Spațiu de închiriat 9 camere în Cluj Napoca - cartierul Zorilor
detalii
Oferta exclusivă!
Teren de vânzare în Cluj Napoca - zona Borhanci
detalii

Ultimele oferte

Casa de vânzare 5 camere în Cluj Napoca - Dezmir detalii
Apartament de vânzare 3 camere în Cluj Napoca - Semicentral detalii

Certificatele energetice


Ce  reprezintă certificatul energetic?


Certificatul  energetic  reprezintă un document   tehnic,  cu  caracter  informativ , care  urmărește afișarea  performanței  energetice a clădirii .  Performanţa  energetică  reprezintă   energia efectiv consumată sau estimată pentru a răspunde necesităţilor legate de utilizarea normală a imobilului: încălzirea,  apa  caldă, aer condiționat , răcirea, ventilarea,  iluminatul  și emisiile  de CO2.


Performanţa energetică se calculează ţinând cont de anumiţi factori: izolaţia termică, caracteristicile tehnice  ale  clădirii  şi  instalaţiilor , proiectarea  şi amplasarea  clădirii în  raport cu factorii climatici exteriori, expunerea la soare, influenţa clădirilor învecinate, sursele proprii de producere a energiei, climatul interior al clădirii care influenţează necesarul de energie.
 

Clasele de performanță energetică
 

În funcție de performanța  energetică avută , clădirile  se  clasifică în 7  clase  pe o scală energetică , pornind de la clasa  A  caracterizată fiind  prin consumul cel  mai scăzut  de  energie, până la clasa G corespunzătoare celui mai ridicat consum specific de  energie. Sistemul de notare este de la 1 la 100, notă calculată , după un criteriu  bine stabilit, fiind cu  atât mai mare cu cât clădirea are eficiență energetică mai ridicată.
 

Întocmire și valabilitate
 

Certificatul se întocmește  de către auditorul energetic pentru clădiri, la solicitarea proprietarului şi este valabil  10 ani de la data înscrisă în certificat. În cazul  în care se efectuează  lucrări de renovare, care modifică performanța energetică a clădirii certificatul energetic își pierde valabilitatea.


Documente necesare
 

  • Plan de situație – cu încadrarea clădirii în funcție de punctele cardinale, vecinătațile imobilului
  • Planurile curente – subsol, parter, nivele curente
  • Secțiuni – longitudinale, transversale
  • Detalii constructive: pereți, terasă, pod, pardoseală
  • Tipul elementelor  de tâmplărie
  • Tip de încălzire – detalii despre instalația de încălzire
  • Extras de carte funciară

 

Legislație

Legea  nr.  372/2005  privind  performanța  energetică a clădirilor  Publicată  în  Monitorul
Oficial,  Partea  I  nr. 1144  din 19/12/2005.

Legea nr. 159/2013 pentru modificarea şi completarea  Legii nr.372/2005 privind performanţa
energetică  a  clădirilor  Conform  Legii  159  din  15  mai  2013  art. 17 ,  alin. 3  " La  data
înregistrării contractului  de  vânzare-
cumpărare, respectiv de închiriere, proprietarul
are  obligaţia de a depune  la  organul fiscal  
competent  o  copie  de pe  certificat,  iar
originalul va rămâne în posesia proprietarului."

Contact- 0740.663.045
www.certificate-energetice.com

 

 

Website creat de Coral Design Cluj