0364 410193  /  0753 321312
Select language
RO

Oferte exclusive Impakt

Oferta exclusivă!
Apartament de închiriat 1 cameră în Cluj Napoca - cartierul Manastur
detalii
Oferta exclusivă!
Apartament de vânzare 4 camere în Cluj Napoca - cartierul Manastur
detalii

Ultimele oferte

Apartament de închiriat 1 cameră în Cluj Napoca - cartierul Manastur detalii
Apartament de închiriat 1 cameră în Cluj Napoca - cartierul Manastur detalii

Politica de confidentialitate

Data actualizării 17/05/2018

www.impakt-imobiliare.ro este un site ce aparține de Impakt Pro Imobiliare SRL.
 

Prin utilizarea  site-ului  www.impakt-imobiliare.ro   acceptați  politica  de confidențialitate a
datelor furnizate  în cele  ce urmează. Politica   de confidențialitate  se  referă  la  utilizarea și
colectarea   informațiilor  personale  pe  care ni  le   furnizați  dumneavoastră ,   atunci  când
vizitați acest site, prin  completarea  formularelor de  contact,  abonarea   la newsletter.  Ne
rezervăm dreptul de a modifica porțiuni din politica de confidențialitate precizând   că   veți
avea acces  de fiecare  dată  la  ultima  variantă publicată ,  la  această adresă    împreună cu
data  ultimei   modificări.  Regulile  se  referă  exclusiv  la   site-ul   www.impakt-imobiliare.ro 
și nu au efect asupra site-urilor spre care avem sau vom avea legături și invers.

Informații stocate

Informațiile  sunt colectate doar in momentul în care acceptați voluntar  și în cunoștință de
cauză trimiterea către  noi a  acestora .  Impakt Pro Imobiliare e  conștientă  de  importanța
protejării datelor și  informațiilor colectate de la dvs., în mod special informațiile cu caracter
personal. În plus , față  de  informațiile  personale,  sistemele  noastre  colectează   automat
informații  care   ne  ajută să  înțelegem  mai bine cum  este folosit site-ul  și cum   ne putem
îmbunătăți serviciile.

Prelucrarea datelor cu caracter personal

Potrivit Regulamentului (denumit în continuare GDPR), sunt operatori („Operatorii”) de date
cu caracter personal:

1)Societatea IMPAKT PRO IMOBILIARE S.R.L., societate română cu personalitate juridică,
cu sediul în Cluj-Napoca, str. Pitești, nr. 12, ap. 1 si 2, jud. Cluj, avand nr. de ordine în Registrul
Comerțului J12/3646/2013 și CUI RO32596999, prin oricare din membrii ei, angajati sau
colaboratori și/sau
2)Persoanele imputernicite de operatorul de date

Unele  secțiuni ale acestui site presupun ca utilizatorii să  completeze  date  cu caracter
personal  ( nume,  număr  de  telefon , adresa  email),  pentru  a  beneficia de  anumite
servicii. Aceste date pot fi furnizate de exemplu printr-o cerere sau printr-un  formular/chat
automat și vor fi folosite in scopuri legitime şi stocate în baza de date, proprietate a IMPAKT
PRO IMOBILIARE 
SRL cu scopul  desfășurării activităților de prestări servicii imobiliare ,
pentru a va comunica ofertele speciale,informațiile actualizate,sau informații suplimentare
cu privire la unele oferte imobiliare.De asemenea vom utiliza datele dvs. pentru a vă oferi
un feed-back actualizat  și pentru a verifica informațiile și a opera eventualele  modificări
survenite pe parcurs legat de cererea/oferta dvs.

Conform prevederilor legii nr. 677 din 21 noiembrie 2001 pentru protecţia persoanelor
cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date,
modificată şi completată şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter
personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, IMPAKT PRO
IMOBILIARE SRL
 se obligă să prelucreze in condiții de siguranță datele furnizate,în
scopurile enumerate mai sus.

Conform legii 677/2001 și a regulamentului  UE 679/2016  utilizatorii au următoarele 
drepturi :

 • - Dreptul de a fi informat cu privire la datele personale pe care le prelucrăm;
 • - dreptul de acces la datele personale prelucrate/administrate;
 • - dreptul la rectificarea datelor prelucrate și /sau administrate;
 • - dreptul de ștergere a datelor prelucrate atunci când acestea nu mai sunt necesare, 
  sau consimțământul a fost retras, sau a existat o prelucrare ilegală;
 •  - dreptul la restricționarea datelor personale;
 • - dreptul de a nu fi evaluat prin profilare automată;
 • - dreptul la portabilitatea datelor către alt Operator;
 • - dreptul la opoziție și procesul decizional individual automatizat ce include dreptul;
  de a se opune prelucrării datelor personale;
 • - dreptul să adreseze o plângere legată de procesarea datelor lor personale.


Pentru exercitarea drepturilor prevăzute anterior, în calitate de client al SC IMPAKT PRO
IMOBILIARE S.R.L
, ai dreptul de a adresa o cerere srisa, datată și expediată la adresa :
str. Pitești nr.12 Cluj-Napoca, ap 1&2, cod 400119  sau email office@impakt-imobiliare.ro 
prin care să-ți exerciți în mod just și licit dreptul tău de intervenție garantat privind: 
 

 • - rectificarea , actualizarea , blocarea sau ștergerea datelor a căror prelucrare nu 
  este conformă dispozițiilor legislației naționale( Leg.677/2001) și ale Regulamentului
  UE 679/2016, putând fi exercitat prin toate acțiunile sus menționate în special când
  datele sunt inexacte sau incomplete. 
 • - anonimizarea datelor cu caracter personal;
 • - notificarea către terțe părți cărora le-au fost prezentate/ dezvăluite datele, cu condiția
  că această notificare să nu presupună un efort disporoportionat față de interesul legitim
  care ar putea fi lezat. 
   

Din data  de 25/05/2018 , pentru orice fel de nalamuriri sau întrebări va rugăm să va adresați 
responsabilului nostru cu prelucrarea datelor , Ovidiu Şteţco la următoarea adresa de email :
ovidiu.stetco@impakt-imobiliare.ro. În cazul în care considerați că unul dintre drepturi v-a fost
încălcat va puteți adresa către Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor 
cu Caracter Personal la numerele de telefon +40.318.059.211 / +40.318.059.212  sau pe 
email la adresa: anspdcp[at]dataprotection.ro .

Informațiile stocate  sunt folosite doar în scopul în care au fost prezentate în  afara de cazul
în  care  noi  dezvăluim/publicăm  alte  utilizări.  Trebuie  să   fiți  informați  că prin  furnizarea
informațiilor  prin intermediul site-ului nostru acestea din urmă  vor reveni în sarcina
consilierilor imobiliari care vor fi obligați la rândul lor de protejarea securitații acestora.

Păstrăm datele dvs. cu caracter personal decât pe perioada necesară îndeplinirii scopurilor
menționate . Ulterior căutăm soluții pentru obținerea unui nou consimțământ din partea
dumneavoastră, sau găsim soluții pentru arhivarea datelor. În general păstrăm datele dvs. cu 
caracter personal pentru o perioadă de 3 ani de zile cu posibilitatea de prelungire cu perioade 
similare succesive în funcție de legislația în vigoare.

Ne  rezervăm  drepturile de a vă trimite  periodic  date  importante ce privesc  site-ul nostru
www.impakt-imobiliare.ro.

Securitate

Noi  depunem  eforturi  pentru  asigurarea  securității   și  protejăm  informațiile   personale,
revizuim și  actualizăm   măsurile   noastre    de  securitate   conform   tehnologiilor  actuale .
Trebuie să cunoașteți  faptul  că transmiterea  datelor  prin  intermediul internetului nu este
în totalitate garantată ca fiind sigură.

Angajații noștri precum și furnizorii de servicii asociate cu sistemele noastre de informații se
obligă să respecte confidențialitatea  informațiilor personale aflate în posesia noastră. Orice
întrebări referitoare la securitatea datelor personale pot fi adresate la:office@impakt-imobiliare.ro


Cookies

 

Cookies sunt date/informații  pe care site-ul web  le  salvează  pe  hard-diskul  computerului
unui utilizator.Cookies sunt folosite de majoritatea site-urilor și au scopul de a facilita/ușura
accesul unui utilizator la un site. Tehnologia  aceasta ne ajută  să adaptăm  site-ul  la nevoile
dvs.,  precum și  la  facilitarea stocării  preferințelor dumneavoastră.  Cookieurile sunt fisiere
de tip .txt  oferite browserului  pe care îl utilizați , care mai  apoi  sunt stocate  pe hard-diskul
computerului  dvs. Majoritatea browserelor sunt setate  să accepte  cookieuri.  Puteți reseta
browserul   oricând,  îl  puteți configura să vă anunțe  de  fiecare dată când primiți un cookie,
sau  puteți să  îl  setați  să   respingă  cookieurile .  Trebuie  însă  să  vă  informăm  că  în cazul
dezactivării  cookieurilor unele secțiuni ale site-ului nostru  nu  vor  putea  fi   afișate  normal ,
dacă ați setat browserul să repingă aceste cookieuri.

Folosim cookies pentru a analiza traficul  și le oferim partenerilor de rețele sociale și de analize
informații referitoare la felul în care folosiți site-ul nostru. În cazul în care continuați să utilizați 
site-ul nostru sunteți de acord cu utilizarea modulelor cookie.

Tipuri de cookies


Pixelul Facebook 
E
ste un instrument de analiză care ne permite să măsurăm eficiența publicității , înțelegând
acțiunile pe care le iau utilizatorii  pe site-ul nostru. Scopul folosirii: Remarketing .
Durata : Până la 28 Zile 

Google Analytics

Este un instrument  care ne ajută să măsurăm modul în care utilizatorii găsesc și interacționează
cu conținutul site-ului nostru Scopul folosirii :Analiza traficului web . Durata: 25 Luni 


Personale 

Scopul folosirii :este de a asigura bună funcționare a site-ului . Durata : parcursul unei sesiuni

 

Trebuie să cunoașteți faptul că  de fiecare dată când dezvăluiți informațiile dvs.  personale in
mediul  online ( forumuri, servicii de chat ),  informația dvs.  poate  fi  ușor  colectată de către
persoane  neautorizate . Impakt Pro  Imobiliare  face  toate  demersurile  posibile  pentru
protejarea informațiilor pe care dumneavoastră ni le furnizați.
 

Accesul la informații
 

Vom lua orice măsuri rezonabile pentru protecția informațiilor despre dvs.  și  vom  menține
aceste date corecte și la  zi. La descoperirea oricărei informații  incorecte  ne puteți  contacta
pentru a le putea corecta în timp util.
 

Întrebări&probleme
 

Orice  problemă  legată de  site-ul nostru  va fi luată în  serios și  vom încerca  să  le  rezolvăm
în timp util. Pentru orice alte întrebări  legate de politica de confidențialitate și de securitatea
datelor, pentru probleme sau reclamații vă rugăm să ne contactați.

 

Impakt Pro Imobiliare

Str. Pitești 12 ap 1-2

Cluj Napoca, 400119

Tel/Fax 0364-410193

Mobil:  0745-790475

office@impakt-imobiliare.ro

 

Website creat de Coral Design Cluj